Torino Film Festival – serata d’apertura con Oliver Stone e Roman Polanski