Takara: foto e locandina di Damien Manivel e Kohei Igarashi