Chopin – Valentina Igoshina – Prelude Op. 28, No. 15