“The Train” (John Frankenheimer, 1964) colonna sonora